Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

Openbare Apotheken

Kwaliteit in de apotheek

De Nederlandse apotheker hecht groot belang aan de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening. Naast de algemene ISO-normen voor kwaliteit is in 1996 de Nederlandse Apothekersnorm (NAN) geïntroduceerd.

Enkele jaren geleden is door het Centrale College van Deskundigen van de Stichting HKZ een nieuwe kwaliteitsstandaard ontwikkeld, waarbinnen de goede zaken van de NAN en de ISO-normen zijn verenigd. Deze standaard kreeg de naam ‘Certificatieschema Openbare Apotheken’. Dankzij deze nieuwe richtlijn kan elke apotheker zijn organisatie op een zeer hoog kwaliteitsniveau brengen én houden. Klantgericht en doeltreffend. Zijn wijze van werken wordt daarmee toetsbaar en certificeerbaar.

Waarom certificeren?

Apothekers verlenen farmaceutische zorg. Hun klanten zijn veeleisend en willen ‘kwaliteit’. Hoe stellen apothekers die constante kwaliteit veilig? De kwaliteit van geneesmiddelen wordt immers (bijna) volledig bepaald door de producent.
Vandaar dat het de taak van de apotheker is om de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening centraal te stellen.
Of zij inderdaad de vereiste kwaliteit leveren, bepalen zij in eerste instantie zelf.
De Nederlandse apotheker is een hoogopgeleide vakspecialist, die uitstekend kan beoordelen wat in het belang is van zijn of haar klanten. Samen met vakgenoten en andere medische zorgverleners creëren zij een optimaal zorgpakket, dat gebaseerd is op een sluitend systeem van werkafspraken.

De hedendaagse consument ziet nu eenmaal graag, dat het niveau van dienstverlening vooraf wordt gewaarborgd. Certificatie is zo’n waarborg, omdat dit een uitstekend middel is om de waardering van klanten op een hoog peil vast te houden.

Door certificering van het kwaliteitssysteem onderscheidt de apotheker zich bovendien in de markt en krijgt hij als zorgverlener een voorsprong op de toenemende concurrentie.

Vooral ook interne voordelen!
Maar certificering heeft ook interne voordelen: servicegerichtheid vergroot de betrokkenheid van medewerkers bij de bedrijfsvoering. Ten slotte: door de juiste indicatoren te kiezen en deze op de voet te volgen, kan de apotheker ook nog de efficiency van het zorgproces verbeteren en daarmee zijn kosten verlagen.

 

De norm voor Openbare Apotheken kunt u kopen bij het Nederlands Normalisatie Instituut te Delft (NEN)
Vindt het schema Openbare Apotheken HKZ 136:2015 nl via deze link