Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

Instellingen voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.

Voor instellingen, die werkzaam zijn in  verpleging, verzorging en thuiszorg bestaan momenteel meerdere HKZ normen:

Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties  (V,V&T versie 2010) ;
Vanaf 4 november 2013 moeten organisaties, die zich bezig houden met verpleging, verzorging en thuiszorg voldoen aan de eisen van dit schema.

Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisatie, Onderdeel Kraamzorg.
Op 10 september 2012 is bij V,V&T v.2010 het onderdeel Kraamzorg als aparte norm gepubliceerd.
Vanaf 10 september 2015 kunnen gecertificeerden alleen nog maar een certificaat volgens het schema Kraamzorg versie 2012 hebben.

Deze HKZ-normen zijn te koop bij het Nederlands Normalisatie Instituut NEN in Delft. (Link)
U hebt altijd nodig : HKZ 123:2009 nl  (dit is het algemeen organisatiedeel met de rubrieken 4 t/m 9)
en daarnaast:

voor V,V&T : HKZ 144:2010 nl
voor Kraamzorg : HKZ 155:2012 nl
voor Bemiddeling: HKZ 157:2013 nl
voor Welzijn Ouderen: HKZ 140:2009 nl

Let op: Alle HKZ-normen zijn gebaseerd op ISO 9001. Hiervan is op 15 september 2015 de versie ISO 9001:2015 verschenen.
Dat betekent, dat alle HKZ-normen hierop zijn / worden aangepast. De overgangstermijn is 3 jaar.
Alle gecertificeerde organisaties moeten hun systeem op de versies 2015 hebben aangepast voor 15 september 2018.
Na die datum vervallen alle certificaten, die gebaseerd zijn op eerdere versies van de HKZ-normen.