Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

Informatiebeveiliging: NEN7510 certificatie

CGD B.V. zal met ingang van 2015 ook informatiebeveiliging certificeren.
Naast de internationale norm ISO 27001 is in Nederland met name voor
de zorgsector NEN 7510 ontwikkeld.  CGD beschikt over voldoende
IT-auditoren met ervaring in diverse zorgsectoren om de informatiebeveiliging
in zowel grote als kleinere instellingen te kunnen toetsen.