Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

Links

Links naar diverse organisaties:
NVG Nederlands Verbond van de Groothandel www.nvg.nl
TLN Transport en Logistiek Nederland www.tln.nl
SSVV Stichting Samenwerken voor Veiligheid www.vca.nl
SMK Stichting Milieukeur www.smk.nl
HKZ Stichting Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorgsector www.hkz.nl
VGB Vereniging Groothandelaren Bloemisterijproducten www.vgb.nl
RvA Raad voor Accreditatie www.rva.nl
NEN Nederlands Normalisatie Instituut www.nen.nl