Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

ISPM 15

Certificatiebureau CGD BV certificeert het Nederlandse Markeringsprogramma voor Houten Verpakkingen op basis van ISPM 15 *) (INTERNATIONAL STANDARDS FOR PHYTOSANITARY MEASURES)

CGD BV heeft daarvoor overeenkomsten gesloten met de NVWA en de Stichting Markering Houten Verpakkingen voor het uitvoeren van controles bij productiebedrijven, reparatiebedrijven van en bij handelaren in houten verpakkingen.
Ook de bedrijven die hout c.q. houten verpakkingen een “desinfecterende” behandeling geven (“behandelaars”) vallen onder dit controleregiem.

Houten verpakkingen – dit betreft o.a. pallets, kratten, kisten, planken, balken en stuwhout – moeten op grond van internationale regelgeving (ISPM 15), voordat ze mogen worden geëxporteerd een warmte-behandeling of een behandeling met Methylbromide krijgen, om “phytosanitaire besmetting” uit te bannen.
(De behandeling met Methylbromide is in de EU verboden.)

Dit is nodig om te voorkomen, dat onze bossen besmet worden met op of in het hout levende insecten, zoals torren, kevertjes, larven of wormpjes uit andere delen van de wereld of omgekeerd de bossen in andere werelddelen besmet worden door onze “beestjes”. **)

Aangezien het internationale regelgeving betreft, is de NVWA (vh Plantenziektenkundige Dienst) het overheids-orgaan, dat deze regelgeving moet handhaven. Samen met de SMHV (Stichting Markering Houten Verpakkingen) heeft de NVWA de controles ondergebracht bij enkele certificatie-instellingen, die deze controles zullen uitvoeren onder toezicht van de RvA (Raad voor Accreditatie).

De norm (=basis voor de controles) ligt vast in het “Handboek SMHV”. Hierin zijn alle regels vastgelegd, waar de bedrijven aan moeten voldoen. ***)

*) Voor ISPM 15 zie: hier

**)List of most significant pests targeted by HT and MB (HT=heat treatment en MB=Methyl Bromide treatment).
Members of the following pest groups associated with wood packaging material are practically eliminated by HT and MB treatment in accordance with the specifications:
Pest group

 • Insects
 • Anobiidae
 • Bostrichidae
 • Buprestidae
 • Cerambycidae
 • Curculionidae
 • Isoptera
 • Lyctidae (with some exceptions for HT)
 • Oedemeridae
 • Scolytidae
 • Siricidae
 • Nematode
 • Bursaphelenchus xylophilus

***) Voor het Handboek SMHV zie:http://www.smhv.nl/images/stories/SMHV-div123-Handboek-V4.1-14mrt2012-DEFINITIEF.pdf