KDV (Keten Duurzaam Varkensvlees) gecertificeerd

KDV (Keten Duurzaam Varkensvlees) gecertificeerd.

De Keten Duurzaam Varkensvlees is nu door CGD B.V. gecertificeerd.
Deze keten is zeer ambitieus in het bevorderen van duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen binnen de gehele keten van varkenshouder==>slachterij==>
verwerker/grossier==>detailhandel of horeca.
De consument kan hierdoor erop rekenen, dat een stukje vlees niet alleen erg lekker is,
maar  ook op een diervriendelijke wijze met zorg voor het milieu, dierenwelzijn en
de gezondheid van de varkens tot stand is gekomen.(zie http://www.duurzaamvarkensvlees.nl)
CGD B.V. houd toezicht op de consequente handhaving van alle voor de
keten geldende eisen van varkenshouder tot aan de consument.