Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

Certificaten en Keurmerken

Certificatie : de zekere route naar een betere toekomst!

Management systemen:

 • NEN-EN-ISO 9001 – kwaliteitsmanagement
 • NEN-EN-ISO 14001 – milieumanagement
 • NEN-EN-ISO 18001 – arbomanagement
 • NEN-EN-ISO 50001- energiemanagement
 • NEN-EN-ISO 27001 en NEN 7510 – Informatiebeveiliging
 • NEN-HKZ certificatieschema’s : Openbare Apotheken , V,V&T, Gehandicaptenzorg, Welzijn
 • NEN-EN 15224 – Zorg en Welzijn
 • MVO-wijzer – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 • VCA*, VCA**, VCA***(petrochemie), VCU en VCO  – Veiligheidschecklist voor aannemers
 • Voedselveiligheid: ISO 22000 + NPR ISO/TS 22002-1; Ook volgens diverse hygiënecodes mogelijk.
 • Keurmerk voor de bloemengroothandel: Florimark (TraceCert, GTP en Trade)+Florimark Lijnrijders (GTP)

 

Productcertificaties:

Verpakkingshout

 • Markering Houten Verpakkingen ISPM15 volgens  Handboek SMHV

 

On the way to PlanetProof (voorheen Milieukeur):

 • Schema Be en Verwerkte Producten :
  – Bewerkte en verwerkte plantaardige en dierlijke producten
 • Schema Dierlijke Producten- Pluimvee/leghennen (Ei),
 • Schema Plantaardige Producten
  – Volle grondgroenten, Bedekte teelt / glasteelt
 • Barometer Duurzame Bloemist

 

MIA / Vamil regeling:

 • Maatlat Duurzame Veehouderij
  – Melkveestallen – Vleesveestallen- Varkensstallen – Pluimveestallen – Konijnenstallen – Geitenstallen