Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

Managementsystemen

Een goed managementsysteem is maatwerk.Het dient te zijn afgestemd op uw eigen bedrijfsvoering en zeker te stellen, dat u de wensen van uw klanten optimaal kunt invullen.

Commercie en logistiek zijn de pijlers waarop effectieve managementsystemen van groothandelsbedrijven en logistieke dienstverleners zijn gebouwd.

Dit moet uiteindelijk resulteren in:

  • meer tevreden klanten
  • een betere positie op de afzetmarkt
  • een betere logistieke prestatie
  • meer betrokkenheid van medewerkers bij de bedrijfsvoering
  • een betere winstmarge

Als de toepassing in handel en logistieke dienstverlening van u maatwerk eist, dan mag u ook van de certificerende instelling een op maat gesneden aanpak verwachten.

Dit maatwerk kan CGD leveren, omdat het zijn wortels heeft in handel en dienstverlening.

De auditors van CGD kennen de bedrijfstak door en door.
Het zijn bedrijfskundigen met ruime praktijkervaring.
Zij voldoen tevens aan de internationaal vastgestelde kwalificaties voor auditors. Zij zijn bekend met het belang, dat u als bedrijf hebt bij topkwaliteit in commercie, logistiek en dienstverlening.