Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

ISO 14001

Meer dan 250.000 organisaties over de hele wereld zijn ISO 14001 gecertificeerd. Ook in Nederland is een groot aantal organisaties gecertificeerd. Klik hier voor een overzicht.

CGD certificeert deze norm volgens de interpretatie van de SCCM, zie ook het Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015 Meer informatie over SCCM-schema’s vindt u hier

De voordelen van ISO 14001:

  • Systematische aanpak die leidt tot verbetering.
  • Essentiële pijler onder het duurzaamheidsbeleid.
  • Internationaal herkenbaar certificaat.
  • Naleving van wet- en regelgeving is een integraal onderdeel.
  • Scherp inzicht in de risico’s en de mogelijkheden deze te beheersen.
  • Besparingen door nieuwe inzichten in de eigen processen.
  • Aantoonbaarheid door mogelijkheid certificatie.

Met het certificaat toont een organisatie aan dat aan alle eisen van de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel.
Klanten, toezichthouders en omwonenden zijn geïnteresseerd in de milieuprestaties van een organisatie, en daarmee in het certificaat.

Kortom:  Een management systeem dat voldoet om uw ambities waar te maken op het gebied van

– effectieve milieuzorg

– beheersing van alle aspecten uit uw omgevingsvergunning (milieuvergunning)

– onmisbaar voor een milieuvergunning op hoofdlijnen.

– maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

ISO 14001 heeft een structuur die naadloos aansluit bij de norm ISO 9001