NEN 4400-1

Met een inspectie conform NEN 4400-1 kan uw onderneming het SNA-keurmerk ontvangen, dit keurmerk is het keurmerk voor alle soorten uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk met als doel fraude en illegaliteit te bestrijden en risico’s voor ondernemingen te beperken. CGD B.V. voert audits uit in samenwerking met VRO Certification voor de NEN 4400-1 norm. Op basis hiervan verstrekt de Stichting Normering Arbeid (SNA) het SNA-keurmerk aan de uitzendorganisatie of (onder)aannemer.

Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in het SNA-schema (o.a. de eisen uit de NEN 4400 norm). Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De ondernemingen in het register van de SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen. Ondernemingen die de NEN 4400-1 certificering behalen, ontvangen het SNA keurmerk.

Voor bedrijven die een VCU Certificaat willen behalen, is het behalen van een NEN4400-1 certificaat een voorwaarde om een VCU Certificaat te kunnen verkrijgen.

Kijk hier naar onze vacatures!