Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

VCA, VCU, VCO

VCA

VCA is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel.

De werkzaamheden vinden plaats op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

  • Werktuigbouwkunde
  • Elektrotechniek en procesbesturing
  • Bouwkunde
  • Civiele techniek
  • Overige technische diensten, zoals: isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Een overzicht van VCA*, VCA** en VCA-Petrochemie en VCU gecertificeerde bedrijven vindt u hier : http://www.vca.nl/home/zoeken-naar-gecertificeerde-bedrijven.aspx

VCU

Levert u als uitzendorganisatie personeel aan een VCA gecertificeerd bedrijf?
Dan is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid. Met een VCU-certificaat toont u aan dat uw VG-beheersysteem op orde is.

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties
VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem.

Voor wie?
VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCU-certificatie kan gevraagd worden voor uitzendpersoneel in de hiervoor genoemde VCA-branches.

VCO

Werkt u met VCA gecertificeerde aannemers en wilt u daar als opdrachtgever optimaal van profiteren?
Dan is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid.
Met een VCO-certificaat laat u zien een opdrachtgever te zijn die belang hecht aan een veilige werksituatie.

Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers
VCO staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu.

Voor wie?
De VCO is er voor opdrachtgevers die de juiste voorwaarden willen scheppen om VCA-gecertificeerde aannemers, die voor hen of op hun terrein risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-prestaties te kunnen laten komen. De VCO stelt eisen en geeft invulling aan het leiderschap dat de opdrachtgever in deze situatie dient te tonen. Op die manier kunt u heel effectief samenwerken met uw aannemer. Uitgangspunt is dat u als VCO-gecertificeerd bedrijf een VGM-beheersysteem heeft dat tenminste voldoet aan de eisen van VCA.