Milieukeur

Milieukeur certificaties zijn er op vele gebieden….
Alle details kunt u lezen op de website www.smk.nl
en via: www.planetproof.eu

CGD richt zich vooral op de AGRO-FOOD sector voor Milieukeur en “Planet Proof”-certificaties en de MDVA (Maatlat Duurzame Veehouderij en Aqua Cultuur i.v.m. de Mia/Vamil regeling)

Milieukeur en “on the way to” Planet Proof
Aardappelen, aardbeien, groenten, fruit, uien, bier, varkensvlees, potplanten. Het gaat hierbij om zowel plantaardige en dierlijke producten als be- en verwerkte voedingsmiddelen.
De
criteria hebben betrekking op een beperkt gebruik en emissie-arme toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, en een verantwoorde omgang met energie, water, afvalstoffen en verpakking. Daarnaast is er aandacht voor dierenwelzijn, natuurbeheer en voedselveiligheid.

Met een certificaat voor een van deze schema’s kunt u voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en VAMIL.