Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

PlanetProof / Milieukeur

“On the way to PlanetProof”-certificaties zijn er op vele gebieden….
Alle details kunt u lezen op de websites van SMK
, via: www.planetproof.eu  en www.planetproof-international.eu/ 

CGD richt zich vooral op de AGRO-FOOD sector voor “On the way to PlanetProof”-certificaties (Plantaardige en dierlijke producten) en de MDV(Maatlat Duurzame Veehouderij), die van toepassing is op de bouw van stallen. Dit laatste certificaat is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de Mia/Vamil regelingen) 

Een On the way to PlanetProof-certificaat en logo voor o.a. aardappelen, aardbeien, vele soorten groenten, fruit, uien, potplanten en vele andere producten. Het gaat hierbij dus vooral om plantaardige producten.
Voor dierlijke producten, b.v. eieren en be- en verwerkte voedingsmiddelen mag ook het PlanetProof logo worden gevoerd.

De criteria in deze schema’s hebben betrekking op een beperkt gebruik en emissie-arme toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en een verantwoorde omgang met energie, water, afvalstoffen en verpakking. Daarnaast is er aandacht voor dierenwelzijn, natuurbeheer en voedselveiligheid.