Milieukeur

Milieukeur certificaties zijn er op vele gebieden….
Alle details kunt u lezen op de website www.smk.nl

 

CGD richt zich vooral op de AGRO-FOOD sector voor Milieukeur certificaties en de MDVA (Maatlat Duurzame Veehouderij en Aqua Cultuur i.v.m. de Mia/Vamil regeling)

 

Milieukeur agro/food: Plantaardige en Dierlijke producten.
Aardappelen, aardbeien, groenten, fruit, uien, bier, varkensvlees, potplanten. Het gaat hierbij om zowel plantaardige en dierlijke producten als be- en verwerkte voedingsmiddelen.
De
criteria hebben betrekking op een beperkt gebruik en emissie-arme toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, en een verantwoorde omgang met energie, water, afvalstoffen en verpakking. Daarnaast is er aandacht voor dierenwelzijn, natuurbeheer en voedselveiligheid.
Met een Milieukeur-certificaat wordt voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en VAMIL.