Maatlat Duurzame Veehouderij en Aqua Cultuur

De Maatlat Duurzame Veehouderij vindt u hier

Duurzaam ondernemen wordt beloond!
De overheid heeft fiscale regelingen voor milieu-investeringen, die ook van toepassing zijn in de veeteelt en viskwekerijen*).

De MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieuinvesteringen) regeling voorziet in (variabele) aftrekmogelijkheden bij de bouw van o.a. nieuwe stallen/kwekerijen.
(zie: http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/miavamil )
Onderdeel hiervan is dat de stal voldoende voorzieningen moet hebben en boven een bepaald minimum scoort om aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur te kunnen voldoen.
(zie : http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/31/home.html )

CGD B.V. kan voor u het hele traject van ontwerp beoordeling tot beoordeling na fysieke ingebruikname van de stal/viskwekerij*) voor u verzorgen.

*) Het MDA-schema (Maatlat Duurzame Aquacultuur) voor viskwekerijen is m.i.v. 2020 geïnactiveerd. Voor het bouwen van een viskwekerij hebt u dus geen MDA certificaten meer nodig!
Een duurzame viskwekerij kan in 2020 investeringen rechtstreeks melden voor de Mia/Vamil regelingen als ze voldoen aan de volgende eisen: (zie ook www.rvo.nl )

De eis: F 2410               36% MIA en 75% Vamil

Duurzame viskwekerij

a.     bestemd voor: het kweken van vis in een viskwekerij, waarbij:

• de juveniele vissen verkregen wordt van gekweekte ouderdieren,

• er geen sprake is van opkweken in open water,

• het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

• de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord,

• het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen, en

• de verwerking en transport van de vis voldoet aan de eisen van bedrijfsmiddel F 2612,

b. bestaande uit: een viskwekerij, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, waterzuiveringsapparatuur, al dan niet een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

De eis: F 2612        36% MIA en 75% Vamil

Verwerkingsapparatuur voor diervriendelijke verwerking van gekweekte vis

a.     bestemd voor: het verdoven, slachten en verwerken van gekweekte vis, waarbij:

• de verwerking plaatsvindt binnen 25 kilometer van de kwekerij,

• het bedrijf waar de vis wordt bedwelmd en gedood, apparatuur heeft die de vis binnen één seconde bedwelmt en vervolgens doodt zonder dat de vis bijkomt, en

• op de transportwagen voor aan- en afvoer van levende vis, apparatuur aanwezig is die tijdens transport het zuurstofniveau meet en aanpast waardoor het zuurstofgehalte ten hoogste 110% bedraagt en meetapparatuur voor de waterkwaliteit aanwezig is die ten minste de watertemperatuur meet en de mogelijkheid biedt dit tijdens transport automatisch bij te sturen,

b.     bestaande uit: verdovings- en slachtapparatuur, verwerkingsapparatuur en -voorzieningen en meetapparatuur en voorzieningen ter beheersing van de waterkwaliteit tijdens transport, met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur en voorzieningen voor het sorteren, verpakken en opslaan van vis, schaal-of schelpdieren, gebouwen en mobiele machines.