Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

Maatlat Duurzame Veehouderij

De schema’s voor de Maatlat Duurzame Veehouderij vindt u hier

Duurzaam ondernemen wordt beloond!
De overheid heeft fiscale regelingen voor milieu-investeringen, die ook van toepassing zijn in de veeteelt en viskwekerijen*).

De MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieuinvesteringen) regeling voorziet in (variabele) aftrekmogelijkheden bij de bouw van o.a. nieuwe stallen voor melkvee, vleesvee, vleeskalveren, pluimvee, varkens, melkgeiten en melkschapen en konijnen.
(zie ook: http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/miavamil )
Onderdeel hiervan is dat de stal voldoende voorzieningen moet hebben en boven een bepaald minimum scoort om aan de Maatlat Duurzame Veehouderij te kunnen voldoen.
(zie : http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/31/home.html )

CGD B.V. kan voor u het hele traject van ontwerp beoordeling tot beoordeling na fysieke ingebruikname van de stal/viskwekerij*) voor u verzorgen.

*) Het MDA-schema (Maatlat Duurzame Aquacultuur) voor viskwekerijen is m.i.v. 2020 geïnactiveerd. Voor het bouwen van een viskwekerij hebt u dus geen MDA certificaten meer nodig!
Een duurzame viskwekerij kan in 2020 investeringen rechtstreeks melden voor de Mia/Vamil regelingen als ze voldoen aan de volgende eisen: (zie ook www.rvo.nl )

De eis: F 2410               36% MIA en 75% Vamil

Duurzame viskwekerij

a.     bestemd voor: het kweken van vis in een viskwekerij, waarbij:

• de juveniele vissen verkregen wordt van gekweekte ouderdieren,

• er geen sprake is van opkweken in open water,

• het effluent ten minste even schoon is als het ingenomen water,

• de kwaliteit van het effluent real-time wordt gemonitord,

• het verstrekte voer (deels) gekweekt wordt of bestaat uit al dan niet bewerkte afvalstromen, en

• de verwerking en transport van de vis voldoet aan de eisen van bedrijfsmiddel F 2612,

b. bestaande uit: een viskwekerij, een real-time monitoringssyteem voor het effluent, waterzuiveringsapparatuur, al dan niet een voerkweeksysteem en met uitzondering van ruimten en onderdelen bedoeld voor het personeel. Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 2.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.

De eis: F 2612        36% MIA en 75% Vamil

Verwerkingsapparatuur voor diervriendelijke verwerking van gekweekte vis

a.     bestemd voor: het verdoven, slachten en verwerken van gekweekte vis, waarbij:

• de verwerking plaatsvindt binnen 25 kilometer van de kwekerij,

• het bedrijf waar de vis wordt bedwelmd en gedood, apparatuur heeft die de vis binnen één seconde bedwelmt en vervolgens doodt zonder dat de vis bijkomt, en

• op de transportwagen voor aan- en afvoer van levende vis, apparatuur aanwezig is die tijdens transport het zuurstofniveau meet en aanpast waardoor het zuurstofgehalte ten hoogste 110% bedraagt en meetapparatuur voor de waterkwaliteit aanwezig is die ten minste de watertemperatuur meet en de mogelijkheid biedt dit tijdens transport automatisch bij te sturen,

b.     bestaande uit: verdovings- en slachtapparatuur, verwerkingsapparatuur en -voorzieningen en meetapparatuur en voorzieningen ter beheersing van de waterkwaliteit tijdens transport, met uitzondering van de volgende onderdelen: apparatuur en voorzieningen voor het sorteren, verpakken en opslaan van vis, schaal-of schelpdieren, gebouwen en mobiele machines.