Maatlat Duurzame Veehouderij en Aqua Cultuur

Duurzaam ondernemen wordt beloond!
De overheid heeft fiscale regelingen voor milieu-investeringen, die ook van toepassing zijn in de veeteelt en viskwekerijen.

De MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) regeling voorziet in (variabele) aftrekmogelijkheden bij de bouw van o.a. nieuwe stallen/kwekerijen.
(zie: http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/miavamil )
Onderdeel hiervan is dat de stal / viskwekerij voldoende voorzieningen moet hebben om boven een bepaald minimum scoort om aan de Maatlat Duurzame Veehouderij en Aquacultuur te kunnen voldoen.
(zie : http://www.maatlatduurzameveehouderij.nl/31/home.html )

 

CGD B.V. kan voor u het hele traject van ontwerp beoordeling tot beoordeling na fysieke ingebruikname van de stal/viskwekerij verzorgen.