Specialisten in Handel en Logistieke Dienstverlening.

CGD documenten

Informatie over de werkwijze van CGD B.V.

Voor het gecertificeerde bedrijf is van belang te weten wat de spelregels voor certificatie zijn.
Deze zijn vastgelegd in het CGD-Certificatiereglement.

In dit reglement zijn alle details mbt de gang van zaken rond een certificatieonderzoek vastgelegd
en hierin is ook toegelicht hoe CGD uw klachten in behandeling neemt en afwikkelt.

Tevens is het een geruststellende gedachte, dat u bij ernstig verschil van mening over de interpretatie
van een norm of een ander niet oplosbaar probleem altijd in beroep kunt gaan.
De spelregels voor een beroep aantekenen zijn vastgelegd in het Reglement voor Beroep.

Gecertificeerde bedrijven  hebben het recht om het logo van CGD te voeren.
Ze kunnen ook gebruik maken het combinatielogo CGD-RvA.
Voor het juiste gebruik van logo’s krijgt elk gecertificeerd bedrijf een schriftelijke instructie “Gebruik beeldmerken”.

Het CGD beleid t.a.v. certificatie vindt u hier:     Beleidsdocument CGD BV-2019

Het Certificatiereglement vindt u hier:               CGD Certificatiereglement 2020 

Het Reglement voor Beroep vindt u hier:           CGD Reglement voor Beroep 2016